ห่วง“ไข้หวัดใหญ่” ระบาดหลายพื้นที่

“กรมควบคุมโรค” กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตลอดหน้าฝน พบโรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอีก 2 เดือน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากมีรายงานข่าวพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดตากนั้น กรมควบคุมโรค ได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่เพิ่มเติมแล้ว ซึ่งจากการรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการมีไข้สูง ไอมีเสมหะ เจ็บคอ และปวดศีรษะ แพทย์ได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เบื้องต้นพบผลบวกกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบทั่วไป และได้ส่งตรวจเพื่อยืนยันเชื้อไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว
ขณะเดียวกันแพทย์ได้สั่งให้ยาต้านไวรัส oseltamivir ให้กับผู้ป่วย หลังจากนั้น 1 วัน โรงพยาบาลได้รับแจ้งผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล แพทย์จึงลงความเห็นว่า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน หรือภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้แต่พบได้น้อยมาก
นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวต่อไปว่า โรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย โดยข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 สิงหาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 67,233 ราย เสียชีวิต 10 ราย ซึ่งสถานการณ์ตลอดช่วงหน้าฝนนี้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีก 2 เดือนจนถึงเดือนกันยายน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก โรคไข้หวัดใหญ่ที่พบเป็นเพียงการระบาดตามฤดูกาลเท่านั้น ซึ่งจะพบมากในช่วงหน้าฝนนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth