สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการสวนพกฤษศาสตร์ในวรรณคดี ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงมะอี่ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเยือนสามารถเดินทางไปตามถนนสายจังหวัด ร้อยเอ็ด-อำเภอหนองพอก

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวจังหวัด อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 21 กิโลเมตร. และอยู่ห่างจากตัว จังหวัดประมาณ 94 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแห่งนี้ เป็นเทือกเขาภูเขียวที่มีระดับความสูง 340-400 เมตร สภาพป็นป่าเบญจพรรณและป่าที่กำลังฟื้นสภาพ ดินเป็นดินทรายชุดโคราช พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณ ได้แก่ ตะเคียนมอง เขลง มะหาด พะยูง คอแลน มะค่า ยาง แดง จิก รัง ประดู่ ฯลฯ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญ พระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,000 ไร่ โดยเป็นเนื้อที่สำหรับปลูกพืชปลูกต้นไม้ อย่างมีระบบเป็นหมวดหมู่ตามวรรณคดี เช่น เรื่องพระเวสสันดร ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย ลานพุทธประวัติ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรแยกตามสรรพคุณบริเวณสวนมีสภาพภูมิประเทศสวยงามประโยชน์
มีการปลูกเพิ่มจำนวนชนิดพืชอยู่ตลอดเวลา พืชที่รวบรวมไว้นั้นมีทั้งพืชถิ่นเดียว พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการจัดการศึกษาค้นคว้าวิจัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งให้สาธารณชนศึกษาหาความรู้ รวมทั้งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืชชนิดต่างๆ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้โอนให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาต่อ ในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาจนถึงปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand