ฝึกทำใจให้ได้

การดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองใหญ่ ที่มีประชากรอยู่กันแออัด มากคนมากปัญหา และมีภาวะการแข่งขัน รีบร้อน รีบเร่ง กันแทบทุกเรื่อง ทั้งในกิจวัตรประจำวัน การเรียน การทำงาน ฯลฯ ซึ่งมักจะทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต แต่คนที่สามารถ ปรับตัว ปรับใจได้ และผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ส่วนมากจะใช้หลักการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ โดยฝึกที่จะทำใจให้ดี ทำใจให้ได้ จนมีความเข้มแข็ง เผชิญชีวิตต่อไปได้

คำแนะนำต่อไปนี้ จะช่วยให้ฝึกการทำใจให้ได้กับภาวะต่างๆ 1.ตั้งแนวทางปฏิบัติ และหลักการดำเนินชีวิต ด้วยการมีสติ อดทน ไม่สะสมปัญหาหรือขยะในใจ 2.หัดทำใจให้ชอบคนอื่น และให้อภัยแก่ผู่อื่นเสมอ พยายามคิดว่า ไม่มีใครในโลกนี้ที่เป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่าง แม้ตัวเราเองยังบกพร่อง ข้อนี้ตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ในหัวข้อที่ว่า ให้เห็นหัวอกเขาหัวอกเรา ได้แก่หลักของการเจริญเมตตา 3.หัดพอใจในสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยอมรับมันไว้ในฐานะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ จะทำให้มีความสุข 4.ลองหัดถือเอาประโยชน์จากสิ่งซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นโชคร้ายนั้นดูบ้าง 5.ถ้าเป็นปัญหาที่ยากลำบากสุด แก้ไขจริงๆ ก็ลองเผชิญอย่างกล้าหาญ คือ ให้มีความเพียรหากมีอุปสรรคจากการทำงาน แม้จะยากลำบากอย่างไรก็ให้เผชิญด้วยความกล้าหาญ อุปสรรคเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนให้ได้รับความฉลาดยิ่งขึ้น ขอให้จำไว้ว่า “คนที่มีความเพียรย่อมไม่มีอุปสรรค” อุปสรรค คือ กระจกเงาที่ส่องให้เห็นทางที่จะต้องทำงานต่อไปอีก ชีวิตของคนที่มีความเพียรจึงอาจหาความสุขได้จากงานที่ทำ.