“บิ๊กฉัตร”จ่อชงแผนน้ำครบวงจร3.7หมื่นล้านเข้าครม.

บิ๊กฉัตร”ชงแผนน้ำครบวงจร17จว.ภาคกลาง วงเงิน3.7หมื่นล้านบาท 104 โครงการ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 500ไร่ บรรเทาน้ำท่วม 2.5 ล้านไร่ เข้าครม.สัญจร19 ก.ย.” เมื่อวันที่ 14 ก.ย.พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ว่าโครงการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี 2561 – 2562 จำนวน 104 โครงการ

มีเป้าหมาย เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ และ บรรเทาพื้นที่น้ำท่วม 2.5 ล้านไร่ ในโครงการที่สำคัญ เช่น อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน,สร้างสถานีสูบน้ำ และ เสริมคันกั้นน้ำ คลองมหาชัย คลองสนามชัย แม่น้ำท่าจีน ,ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ,ปรับปรุงคลองระพีพัฒน์ ,คลองน้ำหลากบางบาล-บางไทร ประกอบด้วยประตูระบายน้ำคลองบางหลวง เสริมคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างเขื่อนพระนครศรีอยุธยา กำลังศึกษาความเหมาะสมภายใน 1ปี  อย่างไรก็ตามงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบปกติ แต่จะของงบเพิ่มเติมปี 2561 บางส่วน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ ขณะนี้กรมชลประทาน กำลังพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 

โดยจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจร ณ จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 18 – 19 ก.ย.  ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงเกษตรฯ2 แผนงาน เช่นยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และ คงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนทั้งนี้นายกรัฐมนตรี และ ครม. จะได้ไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานของกระทรวงที่สำคัญ อาทิ การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ การพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าว โครงการ 9101ฯ เป็นต้น

แหล่งข่าว เปิดเผยว่างบบูรณาการน้ำเสนอครม.ครั้งนี้ เป็นโครงการในภาคกลาง 17 จังหวัด รวมกรอบวงเงินจากงบปกติ ปี 2561 และงบเพิ่มเติมปี 2562 รวม 37,645 ล้านบาท แผนงานปี2561 ใช้งบเพิ่มเติม 76 โครงการ วงเงิน 6,020 ล้านบาท โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.)ได้เสนอเข้าครม.แล้วเมื่อวัน12 ก.ย. ซึ่งรมว.เกษตร ฯนำมาพิจารณาให้เกิดรอบครอบใช้งบประมาณในโครงการจำเป็นก่อน โครงการมีความพร้อมทำได้จริง ซึ่งกระทรวงเกษตร ฯ เสนอ 74 โครงการ 3,498 ล้านบาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews