ชงครม.ไฟเขียวบัตรคนจนเฟส2

“สมคิด” คุยนายกฯ เรียบร้อย เดินหน้าโครงการช่วยคนคน ระยะที่ 2 เน้นลงทะเบียนต้องเข้าโปรแกรมพัฒนาทักษะพัฒนาอาชีพ  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้หารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ในระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งกระทรวงการคลัง จะเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมครม.วันที่ 9 ม.ค.นี้

พิจารณา โดยการช่วยเหลือรอบนี้ จะมอบหมายให้ส่วนราชการทั้งหมดคิดรูปแบบการสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องไปยกระดับเกษตรกรขึ้นมา หรือกระทรวงแรงงานต้องไปพัฒนาทักษะแรงงานเพิ่มขึ้น คาดว่าจะเริ่มต้นโครงการได้ตั้งแต่เดือนมี.ค.61 เป็นต้นไป สำหรับในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ เบื้องต้นได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย หาทางพัฒนาผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทุนเบียนเอาไว้ได้มีอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ยากจนมีเงินไม่ถึงปีละ 30,000 บาท จะเป็นกลุ่มแรกที่รัฐบาลพุ่งเป้าเข้าไปช่วยเหลือ โดยถ้าคนกลุ่มนี้เป็นเกษตรกร ก็ให้กระทรวงเกษตรฯ และธ.ก.ส.ที่มีโปรแกรมการพัฒนาสมัยใหม่ รับหน้าที่ไปดูแล หรือถ้าเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ก็ให้กระทรวงแรงงานเข้าไปรับผิดชอบ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews