กทม.ยัน กรุงเทพไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง‘พิษสุนัขบ้า’

กทม.ยันกรุงเทพฯไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง ‘พิษสุนัขบ้า’ แนะนำเจ้าของสัตว์เลี้ยง พยายามเลี้ยงไว้ในบ้าน หากจะปล่อยออกนอกบ้านควรให้สัตว์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของให้ได้ สพ.ญ.เบ็ญจวรรณ สิชฌนาสัย ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงภาพรวมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า สถานการณ์ระบาดของโรคมีแนวโน้มคงที่

ส่วนใหญ่สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีตัวเลขเป็นสุนัขจรจัดและสุนัขกึ่งจรจัด ส่วนสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของมีจำนวนติดเชื้อสูงเพียงบางปี เนื่องจากเจ้าของยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ และชะล่าใจว่าเมื่อสัตว์เลี้ยงได้ฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอีก “ข้อมูลในปี 2560 พบมีสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า รวม 47 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 45 ตัว และแมว 2 ตัว หมายความว่าแมวก็มีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเช่นเดียวกัน และขณะนี้พบคนกรุงเทพฯ นิยมเลี้ยงแมวตามบ้านเรือนหรือคอนโดมิเนียมมากขึ้น อย่างไรก็ดี โดยธรรมชาติของแมวจะมีพฤติกรรมชอบออกนอกบ้าน ส่วนนี้มีข้อแนะนำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมว พยายามเลี้ยงไว้ในบ้าน หากจะปล่อยออกนอกบ้านควรให้สัตว์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของให้ได้ เช่น การใช้เชือกจูง ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยของสัตว์และเจ้าของ” สพ.ญ.เบ็ญจวรรณ กล่าวต่อว่า กทม.ได้ดำเนินการค้นหาสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ในพื้นที่กรุงเทพฯ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าลดลง และมีการรายงานตัวเลขให้ประชาชนรับทราบ โดยบางปีที่มีตัวเลขสูงขึ้นเพราะกทม.สามารถค้นหาสัตว์ติดเชื้อได้มากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้ประชาชนระมัดระวังและตระหนัก รวมถึงช่วยติดตามสุนัขที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น ทั้งนี้ กทม.ยืนยันว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง “กทม.ได้มีการค้นหาสัตว์ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ในจังหวัดอื่น อยากให้มีระบบค้นหาสัตว์ติดเชื้อให้มากที่สุดเช่นกัน เพราะจะเป็นมาตรการสำคัญช่วยควบคุมการระบาดของโรค อย่างการค้นหาสัตว์ติดเชื้อนำมาคัดกรอบจะช่วยควบคุมไม่ให้สัตว์ไปนำเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไปติดสัตว์อื่น” สพ.ญ.เบ็ญจวรรณกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth